HD_MRK
SNGL
 
CNTNT
 
10 december 2017 door Saskia Klein Velderman

Tarief 2018

TH CNTNT

Wat verandert er in 2018 aan de tarieven en omschrijvingen bij de mondhygiënist?

Als je bij ons komt voor parodontale nazorg dan bent je gewend om de code T54 of T56 op je rekening te zien.
De code T54 staat voor een standaard consult en kost nu € 81,75 (dit werd vaak door ons aangepast naar € 72,77 euro).Naast deze codes is er in 2017 nog een omschrijving voor een uitgebreid consult T56 en kost € 108,65. Deze werd door ons minder vaak gehanteerd.

Wat nu precies kort, standaard en lang is…dat stond nergens omschreven, maar dat verandert in 2018.

Per januari 2018 worden de volgende codes gehanteerd, waarbij wel omschreven wordt wanneer deze precies berekend moeten worden:

– T41 Beperkt consult parodontale nazorg €  58,02
– T42 Consult parodontale nazorg €  83,99
– T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
– T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64

Een beperkt consult parodontale nazorg wordt uitgevoerd bij door bijvoorbeeld uitzonderlijk goede mondhygiëne slechts één of twee pockets aanwezig zijn of het gebit heeft slechts een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alleen de aanwezigheid van alleen de boven- en/of onder voortanden.

Bij een standaard en/of uitgebreid consult parodontale nazorg is er bijvoorbeeld een ontoereikende zelfzorg, zijn er meerdere pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren) en/of is er vatbaarheid voor parodontale ontstekingen (bijvoorbeeld door ziekte, medicijnen, roken).

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren die moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd.
Onder complicerende factoren wordt verstaan:
– De grotere kiezen met meerdere wortels
– Wortelsplitsing
– Lastig botdefect
Als globaal uitgangspunt denk hierbij aan de volgende criteria:
Kleine kiezen en tanden, met 1 wortel, met pockets van 8 mm of meer en/of grotere kiezen, met meerdere wortels, met pockets van 6 mm of meer.

Normaal gesproken omvat een consult de volgende items:
– het beoordelen van het tandvlees en de pockets( de parodontale situatie);
– het controleren van de mondhygiëne;
– het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen;
– zo nodig glad maken van wortels;
– het polijsten van de tanden en kiezen;
– het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne en voeding.

Het zou in principe kunnen dat je eerst een T54 (standaard consult) werd berekend en blijkt dat je nu onder een T42 valt. Dat zou je meer geld kosten. Het staat de mondhygiënist vrij om het tarief wel/niet naar beneden aan te passen. De vastgestelde tarieven zijn maximale bedragen. Daarom hebben wij ervoor gekozen dit bedrag naar beneden bij te stellen tot € 78,38.

Wel moeten de codes kloppen met wat er daadwerkelijk in de mond aan de hand is. Je kunt dus niet om een andere code vragen.

Let op: De wijzigingen gelden niet voor mensen die onder de M-code (preventie, tandsteen verwijderen, informatie, instructie) worden behandeld en dus (meestal) geen parodontitis hebben.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat goede zelfzorg door goed poetsen, tussen de tanden schoonmaken, gezond eten en niet roken je aardig in de portemonnee kan schelen. Dit zien wij in de praktijk ook echt tot uiting komen. Wij doen er daarom werkelijk alles aan om je hierin te coachen.

 

Met dank aan Lieneke Steverink-Jorna

 
smiley
 
DSPL-LL-PSTS NEW ITEM
18 november 2020 door Saskia Klein Velderman